Secret Lingerie

Πολιτική Απορρήτου

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η επιχείρηση συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και έχει προβεί στις απαραίτητες γνωστοποιήσεις προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών από την επιχείρηση πραγματοποιείται κατόπιν ενημέρωσης και με τη συγκατάθεση του χρήστη.

Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών από την επιχείρηση είναι η παροχή δυνατότητας στους χρήστες να δημιουργούν προσωπικές σελίδες και να χρησιμοποιούν τις δυνατότητες που παρέχονται μέσω αυτών.
Επιπλέον τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται με σκοπό τη συνδρομή στην υπηρεσία ηλεκτρονικού ενημερωτικού εντύπου, την ανταπόκριση στα ερωτήματα του χρήστη ή την επεξεργασία των αιτημάτων του σχετικά με τα προσωπικά του στοιχεία, την παροχή και την προσωποποίηση των υπηρεσιών μας και τη διαχείριση αρχείων σχετικά με συνδρομές σε υπηρεσίες.

Εάν ο χρήστης είναι κάτω των 18 ετών τεκμαίρεται ότι έχει λάβει την απαραίτητη συναίνεση από τον έχοντα/ τους έχοντες τη γονική μέριμνα αυτού και συνεπώς οι διακομιστές δικτύου μπορούν να συγκεντρώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία κατά τις προϋποθέσεις που αναφέρονται ανωτέρω. Η επιχείρηση δε φέρει ευθύνη για μη εξουσιοδοτημένη χρήση από ανηλίκους.

Η επιχείρηση δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα που παρέχουν οι χρήστες. Για το σκοπό αυτό έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα τεχνικής ασφαλείας και οργάνωσης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται αποθηκεύονται σε διακομιστές περιορισμένης πρόσβασης που ελέγχονται με κωδικούς πρόσβασης και η επιχείρηση χρησιμοποιεί ειδικές τεχνολογίες και διαδικασίες και λαμβάνει αυστηρά υλικά, ηλεκτρονικά και διοικητικά μέτρα ασφαλείας για να ενισχύσει την προστασία αυτών των πληροφοριών έναντι απώλειας ή κακής χρήσης καθώς και να τις προστατέψει από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κοινοποίηση, τροποποίηση ή καταστροφή.
Η επιχείρηση θα διατηρεί στην κατοχή της τα στοιχεία των χρηστών για εύλογο χρονικό διάστημα ή για όσο διάστημα ορίζει ο νόμος.

Οι χρήστες των Ιστοσελίδων της επιχείρησης δικαιούνται να ενημερωθούν σχετικά με το εάν τα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από την επιχείρηση ή/ και να προβάλλουν αντιρρήσεις για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τους αφορούν και ειδικότερα να ζητήσουν τη διόρθωση, την προσωρινή μη χρησιμοποίηση, τη δέσμευση, τη μη διαβίβαση ή ακόμα και τη διαγραφή τους. Η σχετική αίτηση θα πρέπει να είναι έγγραφη και να αφορά σε συγκεκριμένο αίτημα ή/ και ενέργεια, να αποσταλεί στη διεύθυνση που αναγράφεται παρακάτω στην παράγραφο «Επικοινωνία» ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση μας να συνοδεύεται από αποδεικτικά έγγραφα περί της ταυτότητας των αιτούντων, καθώς και αποδεικτικό καταβολής του χρηματικού ποσού που ορίζεται στις Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η επιχείρηση υποχρεούται εκ του νόμου να απαντήσει εγγράφως εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, δικαιούμαστε να χρεώνουμε ένα χαμηλό διοικητικό τέλος προκειμένου να καλύψουμε το κόστος παροχής σε εσάς των στοιχείων που διατηρούμε σχετικά με εσάς.

Προκειμένου ο χρήστης να ασκεί τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης (των άρθρων 11,12 και 13 αντίστοιχα του Ν. 2472/1997) μπορεί να επικοινωνεί στο email μας.